Skip to main content
Ekstern rapport
  • Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

 
  • Oslo    
  • Institutt for samfunnsforskning

Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Rapport 1/12. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere