Skip to main content

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

  • Ekstern rapport  | 
  • 2013
  • 19. desember 2017

Fossen, Ø., Falkum, E. & Talberg, O. N. (2013). Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN. AFI-FoU. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.