Skip to main content
Ekstern rapport
  • Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

 

Fossen, Ø., Falkum, E. & Talberg, O. N. (2013). Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN. AFI-FoU. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.