Skip to main content

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn?

En vurdering av vilkår for evaluering

  • Ekstern rapport  | 
  • 2020
  • 25. januar 2022
  • NIFU
Lødding, B., Salvanes, K. V., Reegård, K., Lillevik, R. & Kavli, H. C. (2020) Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn? En vurdering av vilkår for evaluering. NIFU Rapport 2020:18