Skip to main content
Ekstern rapport
  • Fernanda Winger Eggen, Mona Bråten & Marte Marie Frisel

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

 
  • Rapport 27-2020    
  • Samfunnsøkonomisk analyse

Eggen, F. W. Bråten. M. & Frisell, M. M. (2020). Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport 27-2020

Fafo-forskere

Prosjekt