Annen publisering

Rapportsøk

Rapid assessment of the impacts of COVID-19 on vulnerable populations and small-scale enterprises in Iraq
Report from the initiative on Assessing Impacts of COVID-19 on Labour Markets in Arab States

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa

International Labour Organization 2020 2020

Full report

Key Findings

Forskningstema: Midtøsten og Nord-Afrika

Forskere på Fafo: Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave

Prosjekt: Konsekvenser av COVID-19 i arabiske land

Rapid assessment of the impacts of COVID-19 on vulnerable populations and small-scale enterprises in Iraq