Skip to main content

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

  • Presentasjoner  | 
  • 2017
  • 14. juni 2017

Midtsundstad, T. (2017). Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter. Foredrag på IA-møte i regi av Kommunal og moderniseringsdepartementet og partene, Oslo 8. juni 2017.