Skip to main content

Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

  • Presentasjoner  | 
  • 2017
  • 17. juni 2017

Midtsundstad, T. (2017). Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Foredrag for Arbeids- og sosialdepartementet, 25. april 2017.