Skip to main content

Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?


Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

Analysen vil basere seg på en omfattende registerdataanalyse, en rekke dybdeintervjuer med relevante aktører og en gjennomgang av relevant forskning, litteratur og statistikk.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse AS, som leder prosjektet.

Kortversjon av rapporten presenteres her - https://seniorpolitikk.no/nyheter/lav-ledighet-en-arsak-til-lav-mobilitet

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2015
  • Avsluttes:
    oktober 2016

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk

Partnere

  • Samfunnsøkonomisk analyse as

Ekstern publisering og formidling