Skip to main content
Ekstern rapport
  • Ragnar Nymoen & Bård Jordfald

Utvikling i lønn og kjøpekraft i Norge

 

Nymoen, R. og Jordfald, B. (2019). Utvikling i lønn og kjøpekraft i Norge. Kap. 1 i Fellesforbundets hefte, Lønn, kjøpekraft, fordeling og velferd 2000-2018.