Publikasjoner

Rapportsøk

Arbeidsledere og tekniske funksjonærer – trender i NHOs funksjonærstatistikk

Dag Olberg

Fafo-notat 1996:02

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1996 Id-nr.: 860