Publikasjoner

Rapportsøk

Nytter det å følge opp sykemeldte?

Espen Dahl

Fafo-notat 1996:03

Last ned nettutgave

Formålet med prosjektet «Søkelys på sykmeldte» var å undersøke om det er mulig, med forholdsvis enkle og rimelige tiltak fra trygdekontorets side, å korte ned lengden på sykefraværene og dermed redusere sykepengeutbetalingene.

Prosjektet kom i stand på initiativ fra Fylkestrygdekontoret i Buskerud. I nært samarbeid med Fylkestrygdekontoret har fire trygdekontorer i Buskerud deltatt i prosjektet. Av grunner vi kommer til, rapporteres resultatene bare fra tre av dem her. Prosjektet har vært finansiert av Rikstrygdeverket, mens Forskningsstiftelsen Fafo har vært ansvarlig for den vitenskapelige delen av forsøket.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 861