Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

«A penny for your thoughts» – å betale deltakere i forskning

Anette Brunovskis

I: Hallvard Fossheim and Helene Ingierd (eds.) Forskning og penger Forskningsetiske komiteer 2012

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis

«A penny for your thoughts» – å betale deltakere i forskning