Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer

Anne Mette Ødegård

2014

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Prosjekt: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer