Skip to main content

  • Anne Mette Ødegård

Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer

 

Ødegård, Anne Mette (2014), «Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer». Søkelys på arbeidslivet 1-2/2014