Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelse i 2004 ga startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv. De siste årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet til Norge uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. Følg utviklingen hos Fafo Østforum.

Arbeidsinnvandring

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Seniorforsker
Forsker I
Forsker I
Seniorforsker
Forsker
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2017:38
Fafo-notat 2017:10
Fafo-rapport 2016:07
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:02
Fafo-report 2015:56
Fafo-report 2015:38
Fafo-rapport 2015:36
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
Other Fafo-publications 2015
Line Eldring og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2014:09
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:14
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook
Fafo-report 2013:44
Jon Horgen Friberg
Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Fafo-rapport 2011:27
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Fafo-rapport 2010:29
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Fafo-paper 2008:01
Fafo-notat 2008:15
Fafo-notat 2008:07
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Fafo-rapport 2007:27
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2007:12
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fafo-rapport 2007:03
Line Eldring og Paulina Trevena
Fafo-notat 2007:05
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 548
Fafo-notat 2006:29
Fafo-notat 2006:27
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2006:07
Fafo-notat 2005:28
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2005:01
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 455
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand
Fafo-report 432
Anne Britt Djuve
Fafo-notat 1995:05

Jon Erik Dølvik

Introduction: Transnational Labour Mobility
Engine for Social Convergence or Divergence in Europe?

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Nordic labour market institutions and new migrant workers
European Journal of Industrial Relations

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Introduction and Overview

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance

Jane Hardy, Line Eldring, Thorsten Schulten

Trade union responses to migrant workers from the 'new Europe'

Kristin Alsos og Line Eldring

Husarbeid uten grenser?
Tidsskrift for kjønnsforskning

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

Free movement, Equal Treatment and Worker Rights
Can the EU solve its trilemma of fundamental principles?

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve og Hilde Haualand

Facing a Baltic invation?
Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries

Line Eldring

Norway

Line Eldring og Kristin Alsos

Rene hjem, svarte penger