Skip to main content

Anne Mette Ødegård

Arbeidsinnvandring og nye skillelinjer i arbeidsmarkedet

 

Utvidelsene av EUs indre marked i 2004 og 2007 har blitt kalt et sosialt eksperiment. Aldri før har land med så store lønnsforskjeller blitt slått sammen i et felles arbeidsmarked. Og aldri før har arbeidsinnvandringen til Norge vært større enn i de siste 18 årene. Spørsmålet er hvordan dette «eksperimentet» har resultert i nye, permanente skillelinjer i det norske arbeidsmarkedet. Betrakter vi arbeidsinnvandrerne kun som mobil og fleksibel arbeidskraft som kan skyves inn og ut av arbeidsmarkedet ved behov?

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Ødegård, A. M. (2023). Arbeidsinnvandring og nye skillelinjer i arbeidsmarkedet. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 120–136). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-07