Skip to main content

  • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Arbeidslivets randsoner

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2020
 
  • 03 / 2020 (Volum 37)

Djuve, A. B. & Kavli H. C. (2020). Arbeidslivets randsoner. Søkelys på arbeidslivet. 03 / 2020 (Volum 37) 146-149 https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-03-01

Fafo-forskere