Skip to main content

  • Kristine Nergaard

Arbeidstakersidens organisasjonsstruktur i et historisk perspektiv

 

Nergaard, K. (2016). Arbeidstakersidens organisasjonsstruktur i et historisk perspektiv. I B. J. Mulder et al. (red.), Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.

Fafo-forskere