Skip to main content

Mona Bråten

Bruk av digitale kontrollteknologier og ivaretakelse av personvern i arbeidsforhold

 

Bråten, M. (2017). Bruk av digitale kontrollteknologier og ivaretakelse av personvern i arbeidsforhold. Magma 6/2017.

Fafo-forskere