Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Decision Making, Implementation and Distribution of Power

Eivind Falkum, Mona Bråten og Kåre Hansen

2011

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Decision Making, Implementation and Distribution of Power