Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Den ekstreme tilgjengeligheten – arbeidstid i MST

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

2008

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår
Den ekstreme tilgjengeligheten – arbeidstid i MST