Skip to main content

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell

 
Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat    Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)    Bergen    Fagbokforlaget

Rogstad, J. (2015). Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. I B. Bungum, U. Forseth & E. Kvande (red.), Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat. Bergen: Fagbokforlaget.

Fafo-forskere