Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

European Movements of Labour
Challenges for European Social Models

Jon Erik Dølvik

I: Brochmann G. & E. Jurado eds. Europe's Immigration Challenge: Reconciling work, welfare and mobility Tauris 2013

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Prosjekt: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

European Movements of Labour