Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fagforeningsstrategier ved oppsigelser i offentlig sektor

Inger Marie Hagen

, 1995

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler
Fagforeningsstrategier ved oppsigelser i offentlig sektor