Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren

Dag Olberg og Heidi Nicolaisen

2005

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår
Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren