Skip to main content

David Jordhus-Lier, Aadne Aasland, Anders Underthun and Guri Tyldum

Fragmenterte arbeidsplasser?

En spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus

Søkelys på arbeidsmarkedet |  2011
 
28:4

Jordhus-Lier, David, Aadne Aasland, Anders Underthun and Guri Tyldum (2011), ”Fragmenterte arbeidsplasser? En spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus” in Søkelys på Arbeidsmarkedet 28:4

Fafo-forskere