Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fragmenterte arbeidsplasser?
En spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus

David Jordhus-Lier, Aadne Aasland, Anders Underthun and Guri Tyldum

Søkelys på arbeidsmarkedet 28:4 2011

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Fragmenterte arbeidsplasser?