Skip to main content

T. Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?

Søkelys på arbeidslivet |  2009
 
26(2)    Oslo    Institutt for Samfunnsforskning

T. Midtsundstad (2009). Går vi av tidlig for å pleie mor? Søkelys på arbeidslivet, vol. 26(2):237-252.

Fafo-forskere