Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Har den norske forhandlingsmodellen overlevd?

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

2007

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Har den norske forhandlingsmodellen overlevd?