Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa

Anette Brunovskis

2007

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis

Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa