Skip to main content

  • Anette Brunovskis

Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa

 

Brunovskis, A. (2007). Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa. Tidsskrift for kjønnsforskning, (1) 2007. Anette Brunovskis

Fafo-forskere