Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?

Hanne Bogen

Tidsskrift for velferdsforskning 4(4) , 2001

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling
Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?