Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Hvordan har de fattige det?

Tone Fløtten

Samfunnsspeilet , 2003

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?