Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer

Anne Mette Ødegård

2014 Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Prosjekt Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer