Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes
A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking

Heidi Nicolaisen

17 (1): 7-23 2011

Les mer / Download

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes