Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Sosiologisk tidsskrift Vol 18 2010

Les mer / Read more

Forskningstema: Arbeidslivsintegrering
Den utdannede, den drepte og den glemte