Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren

Dag Olberg og Heidi Nicolaisen

2005 Forskningstema: Arbeidstid

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren