Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Gender Differences in Inmates’ Anticipated Desistance

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen

European Journal of Criminology 7/4 2010

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Gender Differences in Inmates’ Anticipated Desistance