Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Hvordan har de fattige det?

Tone Fløtten

Samfunnsspeilet 2003 Forskningstema: Fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?