Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Industrial relations in merger integrations

Eivind Falkum, Helene Loe Colman og Mona Bråten

Economic and Industrial Democracy 35(2) 2014

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Industrial relations in merger integrations