Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten?

Hanne Bogen

Tidsskrift for samfunnsforskning 43(3) 2002

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling
Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten?