Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Lovbasert minstelønnsregulering: Løsning eller forbannelse?

Line Eldring

Europarättslig tidsskrift 18(2) 2015

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler
Lovbasert minstelønnsregulering: Løsning eller forbannelse?