Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis

Dag Olberg og Sissel C. Trygstad

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe Hamskiftet. Den norske modellen i endring Gyldendal akademisk 2007

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Organisasjonsendring. Om moter, myter og praksis