Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Organisert for samhandling?

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Sykepleien Forskning 4 2013

Lenke

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling
Organisert for samhandling?