Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Parents as agents in strategies to prevent radicalization

Beret Bråten & Silje Sønsterudbråten

Gwynyth Overland, Arnfinn Andersen, Kristin Engh Førde, Kjetil Grødum & Joseph Salomonsen (eds.) Violent Extremism in the 21st Century. Cambridge Scholars Publishing 2018

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Parents as agents in strategies to prevent radicalization