Barn av innvandrere

En stadig større del av Fafos integreringsforskning handler om hvordan det går med innvandrernes barn som vokser opp i Norge. Sentrale temaer spenner fra hvordan de klarer seg i utdanning og arbeidsliv, via endringer og tilpasninger med tanke på holdninger og identitet, opplevelser av diskriminering og utenforskap – til spørsmål om familieliv, tvangsekteskap og sosial kontroll. Deres skjebne omtales gjerne som den virkelige testen på det norske samfunnets langsiktige bærekraft og evne til inkludering i møte med økt migrasjon og mangfold.

Barn av innvandrere

Forskere

Forsker I
Doktorgradsstipendiat
Doktorgradsstipendiat
Forsker (permisjon)
Forsker
Forskningssjef
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Samtale og strid
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Fafo-rapport 2021:16

Silje Andresen

Being inclusive when talking about diversity
How teachers manage boundaries of Norwegianness in the classroom

Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)