Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Politicising Women’s Part-Time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas

Anne Lise Ellingsæter & Ragnhild Steen Jensen

2019

Les artikkelen / Read the article

Forskningstema: Arbeidstid

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Politicising Women’s Part-Time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas