Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Sosiologisk tidsskrift (4) 20 2012

Les mer / Read more

Forskningstema: Arbeidslivsintegrering
Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus