Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?

Åsmund Hermansen og Heidi Gautun

Fontene forskning 2013

Lenke

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling
Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?