Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Kvinner som krysser grensen - sort magi?

Synnøve Jahnsen

I: Jessen, L. (Red.) Det ideelle offer. Andre tekster om prostitusjon 2007

Forskere på Fafo: Synnøve Økland Jahnsen

Kvinner som krysser grensen - sort magi?