Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger

Hanne Cecilie Kavli

, 2006

Forskningstema: Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger