Skip to main content

  • Hanne Cecilie Kavli

Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger

 

Kavli, Hanne C. (2006): Med rett til å lære. Det offentlige kvalifiseringsregimet for innvandrere og flyktninger, s. 25-34 i Integreringskart 2006. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 2006

Fafo-forskere