Skip to main content

Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?

Sosiologi i dag |  2014
 
Vol 44, Nr 3    Novus forlag

Elgvin, Olav og Jon Horgen Friberg (2014), Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet. Sosiologi i dag, Vol 44, Nr 3.