Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

On the Relevance of Neo-Institutionalism to the Public Sector

J. E. Lane og T. Nyen

, 1995

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

On the Relevance of Neo-Institutionalism to the Public Sector